+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Dodawanie wartości - wartość dodana

Wartość dodana – jest to przyrost wartości dóbr i usług w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości dodanej jest proces zwiększający wartość wytwarzanych dóbr i usług. Najczęściej jest to praca człowieka lub maszyny zgodna z procesem wytwarzania.

Wartość dodaną można podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną.

  • Zewnętrzna wartość dodana dotyczy przyrostu wartości produktu dostarczanego do klienta zewnętrznego lub konsumenta.
  • Wewnętrzna wartość dodana dotyczy prawidłowej realizacji procesów wewnętrznych pomiędzy dostawcami i odbiorcami wewnętrznymi. Wartość dodana wewnętrzna nie zawsze stanowi wartość dodaną zewnętrzną.

Procesy i czynności nie dodające wartości dodanej są marnotrawstwem zaangażowanych zasobów. W Lean Management marnotrawstwo nazywane jest z japońskiego słowem MUDA.

Przykłady dodawania wartości - wszystkie czynności muszą być realizowane zgodnie z oczekiwaniem klienta oraz zgodnie z procesem wytwórczym:

  • montowanie 
  • spawanie
  • wiercenie
  • odlewanie
  • formowanie
  • malowanie

Wszystkie w/w czynności mogą również występować jako marnotrawstwo w sytuacji kiedy będą one czynnościami nadmiernie realizowanymi lub wynikającymi z konieczności poprawy błędów. W czynnościach dodających wartość mogą również wystąpić elementarne ruchy które nie generują wartości. Analiza wartości dodanej z perspektywy "ekonomiki ruchów elementarnych" pozwala na jeszcze bardziej szczegółowe rozdzielenie wartości dodanej od marnotrawstwa.

Wartość dodana i czynności ją dodające są różne w procesach wytwórczych specyficznych dla danego produktu lub usługi.

Dodawanie wartości można również zaobserwować w administracji publicznej aczkolwiek popularność tego zagadnienia jest znacznie mniejsze i bardzo rzadko spotyka się w praktyce działania ukierunkowane na definicję wartości dodanej poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wartością dodaną w administracji publicznej powinny być działania przynoszące korzyści społeczności dla której dane struktury administracyjne zostały stworzone.

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE


Fatal error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in /home/boostnet/staworzynski.com/includes/common.inc on line 2783